งานโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 “โภชนาการดีถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ”

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

งานโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "โภชนาการดีถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ"   ครั้งแรก......สำหรับเวทีภาคประชาชน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และภาคีเครือข่าย ขอเชิญร่วมเวทีภาคประชาชน งานโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "โภชนาการดีถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ" ตั้งแต่วันที่ 21-23 ตุลาคม 2558  ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ....ฟรี....

หัวข้อกิจกรรมบนเวที 

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00-20.00 น.

 • เวทีเสวนา โดย อ.สง่า ดามาพงษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
  • ทำไงดี....ลูกไม่ยอมกินผัก
  • อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญที่สุด.........จริงหรือ
  • โรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบ-น้ำอัดลม
  • บทบาทของผู้ปกครอง....กับโภชนาการเด็ก 

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 16.30-20.00 น.

 • สาธิตการทำเมนูพระราชทาน (ชม...ชิม "เมนูพระราชทาน")

 โดย

1.เชฟเนอร์เบิร์ต คอสเนอร์ หัวหน้าเชฟชาวอิตาเลียน วัย 67 ปี แห่งโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ซึ่งคร่ำหวอดอยู่ในวงการยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ จนได้รับฉายา "เดอะ ก็อดฟาเธอร์"  โอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาก็คือ เป็นผู้ดูแลพระกระยาหารสำหรับถวายกษัตริย์ 25 ราชวงศ์จากทั่วโลกในงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง งานพระราชพิธีฉลองครองสิริราชสมบัติ 60 ปี

2.เชฟโอ๊ค คริสเตียน โยฮาน คอสเนอร์ พิธีกรรายการดัง "เชฟมือทอง" ทางสถานีกองทัพบกช่อง 5 เป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดัง Johann Bistro ในซอยทองหล่อ 5

 • เวทีเสวนา โภชนาการดีถ้วนหน้า "ตามรอยเมนูพระราชทาน" ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ โดย อ.สง่า ดามาพงษ์ และคุณสุวิทย์ วังพัฒนมงคล ผอ.ฝ่ายการตลาดบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

วันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30-20.30 น.

 • ไขข้อข้องใจทางโภชนาการ กระแสดังในโลกโซเชียล
  • ทุเรียนกินตอนเช้า ลดความอ้วนได้จริงหรือ ?
  • ไขมันทรานส์มีประโยชน์จริงหรือ ?
  • กินไข่...ได้วันละกี่ฟอง?
  • น้ำมันมะพร้าวมีประโยชน์จริงหรือ

โดย กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ และภาคีเครือข่าย

สามารถเข้าเว็บไซค์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.tcn-conference.com/index.php

ด้วยสำนึกในพระมหากุรณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งในประเทศ และโครงการร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในถิ่นทุรกันดาน สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ขึ้น ภายใต้หัวข้อเรื่อง "โภชนาการดีถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ" ในวันที่ 21-23 ตุลาคม 2558 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 21 ตุลาคม 2558

การจัดการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร แพทย์ พยาบาล นักวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร ครู บุคลากรด้านสุขภาพ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ตัวอย่างการบรรยายพิเศษและการอภิปรายกลุ่มในการประชุมครั้งนี้ เช่น

 •  ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ:
  - การพัฒนาโภชนาการเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  - การควบคุมการขาดสารไอโอดีน
  - โครงการเด็กไทยแก้มใส
 •  อาหารไทยไปไกลทั่วโลก
 •  โภชนาการและการแสดงออกทางพันธุกรรม
 •  ผักผลไม้ จากภูมิปัญญาไทยสู่งานวิจัยโลก
 •  ภาวะแพ้อาหาร
 •  ประเด็นท้าทายอาหารบริเวณบาทวิถี
 •  ประเด็นร้อน หวาน มัน เค็ม

นอกจากนี้ยังมีการประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบปากเปล่า และโปสเตอร์ กิจกรรมเพื่อสุขภาพต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีโภชนาการดีสำหรับทุกวัย และนิทรรศการผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมมากกว่า 2,000 คน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมนิทรรศการมากกว่า 1,000 คน/วัน

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ จึงขอเชิญท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้

ครั้งแรก......สำหรับเวทีภาคประชาชน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และภาคีเครือข่าย ขอเชิญร่วมเวทีภาคประชาชน งานโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "โภชนาการดีถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ" ตั้งแต่วันที่ 21-23 ตุลาคม 2558  ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ....ฟรี.... 

วันที่ 21 ต.ค. 2558 เวลา 17:00 - 20:00 น.
วันที่ 22 ต.ค. 2558 เวลา 16:30 - 20:00 น.
วันที่ 23 ต.ค. 2558 เวลา 13:30 - 20:30 น.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!