หอการค้าขอนแก่นเห็นด้วยรบ.ปัดฝุ่นกรอ.

หอการค้าขอนแก่นเห็นด้วยรบ.ปัดฝุ่นกรอ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


หอการค้าขอนแก่น เห็นด้วย รัฐบาลปัดฝุ่น กรอ. มั่นใจ ''ประยุทธ์-สมคิด'' มาถูกทาง

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ระบุว่า นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะกับการทบทวนแผนการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ. ในระดับจังหวัดแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ นั้น ถือเป็นแผนการทำงานที่ชัดเจนและถูกต้อง ที่จะส่งผลต่อการกระตุ้นภาพรวมทางเศรษฐกิจได้ตั้งแต่ในระดับฐานราก โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและกำหนดทิศทางการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมในพื้นที่เสนอต่อรัฐบาลได้อย่างตรงจุดที่สุด นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า การที่รัฐบาลได้จัดให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งการจัดการประชุมสัมมนาและนิทรรศการ หรือ ไมค์ซิตี้ ลำดับ ที่ 5 ของประเทศ แต่ขณะนี้จังหวัดยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร จึงอยากให้รัฐบาล นั้นทบทวนการให้การสนับสนุน โดยเฉพาะกับการ
ลงทุนจัดสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ รวมไปถึงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในด้านต่าง ๆ ที่สมบูรณ์แบบที่สุด