หัวใจ "รัฐธรรมนูญ" ขจัดนักโกงเมือง เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม

หัวใจ "รัฐธรรมนูญ" ขจัดนักโกงเมือง เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

เป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแต่งตั้ง คณะกรรมร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ จำนวน 21 คนหลังจากเมื่อวานนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานประชุม คสช.เพื่อคัดเลือกรายชื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 200 คน

สำหรับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 21 คน มี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ซึ่งไม่น่าแปลกใจและไม่น่าสงสัยในความรู้ความสามารถของประธานคนนี้ เพราะต้องบอกว่า ท่านประธานมีชัย เป็นมือกฎหมายมาชน ที่มีส่วนในการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับ ในระยะหลังมานี้ เรียกได้ว่าเกือบทุกฉบับ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการล้มรัฐธรรมนูญ แล้วต้องร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ ก็จะมีชื่อของนายมีชัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาเกือบทุกครั้ง

ทั้งนี้หลังจากได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นายมีชัย ได้เปิดแถลงอย่างเป็นทางการ เพื่อให้สื่อมวลชนได้ซักถามถึงเหตุผลการเข้ามารับตำแหน่งและแนวทางในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมา มีหลายประเด็นน่าสนใจ โดยเฉพาะแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการร่างรัฐธรรมนูญหลังจากคุยกับ คสช.ว่ามี 5 แนวทางหรือ 5 กรอบ คือ

กรอบที่ 1 คือ ให้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นที่ยอมรับนับถือของสากล แต่ขณะเดียวกันต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหา ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประเทศและคนไทยที่มีอยู่หรือเป็นอยู่

กรอบที่ 2 ให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปฏิรูปและสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นให้ได้

กรอบที่ 3 ให้มีมาตรการป้องกัน ไม่ให้การเมืองใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง โดยใช้เงินแผ่นดินไปอ่อยเหยื่อกับประชาชนเพื่อสร้างความชอบธรรม โดยมิได้มุ่งหมายให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขในระยะยาว จนเกิดความเสียหายแก่ประเทศอย่างร้ายแรง และเกิดวิกฤติที่หาทางออกไม่ได้

กรอบที่ 4 มีแนวทางขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างได้ผล

กรอบที่ 5 ให้สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในอันที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ และร่วมกันรับรู้และรับผิดชอบต่อความเจริญและการพัฒนาประเทศและสังคมโดยรวม

โดยส่วนตัวแล้ว ผู้เขียนเห็นว่า กรอบแนวคิดที่สำคัญและน่าสนใจติดตามยิ่ง คือ กรอบที่ 3 และกรอบที่ 5 น่าสนใจ ว่าจะมีการออกแบบรัฐธรรมนูญอย่างไรไม่ให้ "การเมืองใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง โดยใช้เงินแผ่นดินไปอ่อยเหยื่อกับประชาชนเพื่อสร้างความชอบธรรม โดยมิได้มุ่งหมายให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขในระยะยาว จนเกิดความเสียหายแก่ประเทศอย่างร้ายแรง และเกิดวิกฤติที่หาทางออกไม่ได้"

ที่ผ่านมานักการเมืองที่ใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้อง ใช้เงินเป็นเหยื่อล่อประชาชนเพื่อให้ได้มาถึงอำนาจ แล้วเข้ามาสร้างวิกฤตทางการเมืองทางสังคมเศรษฐกิจมาโดยตลอด ปัญหาความวุ่นวายของสังคมการเมือง ไทยที่ผ่านมาน่าจะมีรากฐานมาจากปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาที่นักการเมืองไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์เพื่อส่วนรวม มุ่งแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่สนวิธีการ ทำให้เกิดวิกฤตทางการเมือง เศรษฐกิจสังคมอย่างที่ผ่านมา

การออกแบบเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าวถือเป็นการแก้ปัญหาที่รากฐาน ซึ่งน่าสนใจติดตามยิ่งว่าจะมีรูปร่างหน้าตาออกมาอย่างไร....และจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด...?

ในขณะ กรอบที่ 5 กรอบของการสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมขอประชาชน เป็นกรอบที่สำคัญเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยที่สำคัญ เลยทีเดียว ที่ผ่านมานักการเมืองและราชการพยายามกีดกันประชาชนออกจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินปัญหาสำคัญๆมาโดยตลอด อ้างและมองว่าประชาชนไม่มีความรู้ความสามารถพอในการตัดสินใจ พยายามครอบงำและผูกขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งหลายๆอย่างไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน

การออกแบบเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศจึงน่าสนใจยิ่งเช่นกัน น่าติดตามว่าจะออกมาอย่างไรจะมีประสิทธิภาพอย่างที่ตั้งใจหรือไม่

ในการร่างรัฐธรรมนูญภายใต้การนำของ นายมีชัย เป็นประเด็นที่น่าสนใจติดตามยิ่งเพราะ ในการเข้ามามีการวางกรอบที่ชัดเจนว่าจะเดินหน้าอย่างไร ทำให้คนที่สนใจสามารถติดตามตรวจสอบได้ง่าย และถือว่ากรอบทั้ง 5 ตามที่ประธานมีชัย ได้วางไว้เป็นหัวใจในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ ประชาชนควรติดตามเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการออกเสียงเพื่อแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญต่อไปในเวลาอีกไม่นาน......

เปลวไฟน้อย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!