โพลเผยแกนนำชุมชนส่วนใหญ่ไม่รู้จักคำว่ายุทธศาสตร์

โพลเผยแกนนำชุมชนส่วนใหญ่ไม่รู้จักคำว่ายุทธศาสตร์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


มาสเตอร์โพล เผย แกนนำชุมชนไม่รู้จักคำว่ายุทธศาสตร์ มองเป็นคำที่เข้าใจยาก

มาสเตอร์โพล (Master Poll) ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่องแกนนำชุมชนคิดอย่างไรต่อข่าวสารยุทธศาสตร์ และความเหลื่อมล้ำ กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 518 ชุมชน ดำเนินโครงการในวันที่ 24 - 26 กันยายน พ.ศ. 2558 พบว่า ร้อยละ 96.7 ติดตามข่าวสารเป็นประจำทุกวัน และร้อยละ 3.3 ไม่ติดตามเมื่อถามถึงข่าวที่ติดตามแล้วเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดร้อยละ 73.5 ระบุคือ ข่าวเศรษฐกิจ ร้อยละ 11.8 ระบุ ข่าวป้องกันภัยพิบัติ และร้อยละ 5.9 ข่าวป้องกันอาชญากรรม

เมื่อถามว่า ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ร้อยละ 93.5 แกนนำชุมชนไม่รู้ว่าคืออะไร และร้อยละ 6.5 รู้ และอธิบายได้ชัดเจนท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความเห็นต่อคำว่าความเหลื่อมล้ำ ร้อยละ 79.2 ระบุเป็นคำที่เข้าใจยาก ใช้ภาษายาก และร้อยละ 20.8 เป็นคำที่เข้าใจง่าย