สธ.พบเด็กไทยอ้วน-เตี้ยเพิ่มขึ้น

สธ.พบเด็กไทยอ้วน-เตี้ยเพิ่มขึ้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สาธารณสุข พบเด็กไทย 'อ้วน-เตี้ย' เพิ่มขึ้น เร่งปรับเกณฑ์มาตรฐาน

น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้กรมอนามัยได้มีการปรับกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ขวบใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งปัจจุบันมีการใช้เกณฑ์ดังกล่าวใน 125 ประเทศ ส่วนประเทศไทยจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นไป โดยมีดัชนีบ่งชี้ 3 ด้านคือ น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ำหนักตามเกณฑ์ของส่วนสูง

ด้าน น.พ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กราฟเดิมจะดูการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-6 ขวบ ซึ่งยังไม่มีความละเอียดมากพอ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุ 0-2 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเจริญเติบโต ดังนั้นกราฟใหม่จะมีการจำแนกอย่างชัดเจนในกลุ่ม 0-2 ขวบ และกลุ่ม 2-5 ขวบ

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นได้มีการเปรียบเทียบกราฟเดิมกับกราฟใหม่ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 ตุลาคมนั้น พบว่าจากที่เด็กไทยมีภาวะเตี้ย เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.4 เพิ่มเป็นร้อยละ 10.5 ส่วนภาวะอ้วนก็เพิ่มจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 8.7 ตามลำดับ เท่ากับว่าเด็กไทยทั้งอ้วนและเตี้ย แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาคนไทยเลี้ยงลูกแบบผิดๆ เน้นการให้แคลอรี่ น้ำตาล มากกว่าการให้แคลเซียม ดังนั้น กรมอนามัยจะต้องกระตุ้นเด็กให้มีพัฒนาการตามเกณฑ์ใหม่ให้ได้ โดยเน้นเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ในช่วง 0-6 เดือนแรก หลังจากนั้นให้เน้นการรับประทานอาหารตามเกณฑ์ที่กำหนด ร่วมกับการดื่มนมแม่จนถึงอายุ 2 ขวบ