ประวิตร ประธานประชุมสภาทหารผ่านศึก

ประวิตร ประธานประชุมสภาทหารผ่านศึก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


พล.อ.ประวิตร เป็นประธานประชุมสภาทหารผ่านศึก เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติม

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก เป็นประธานการประชุมสภาทหารผ่านศึกครั้งที่ 3/2558 ที่ห้องประชุมหมายเลข 1 องค์การทหารผ่านศึก โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง


ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ พ.ศ. 2522 เพื่อปรับเพิ่มวงเงินสงเคราะห์กรณีประสบภัยพิบัติ ถ้าที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติได้รับความเสียหาย และปรับเพิ่มวงเงินสงเคราะห์ในกรณีพืชผลทางการเกษตร สัตว์เลี้ยง อาคารสถานที่ หรือเครื่องมือประกอบอาชีพ รวมทั้งจะเพิ่มคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การพิจารณาขอแก้ไขคำสั่งกระทรวงกลาโหมเรื่อง แต่งตั้งนายทหารประจำการให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต การพิจารณาโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและฝึกอบรมแพทยศาสตรศึกษา องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก