กกต.มอบโล่ประกาศเกียรติคุณขรก.เกษียณ

กกต.มอบโล่ประกาศเกียรติคุณขรก.เกษียณ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กกต. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการเกษียณ 58 พร้อมชื่นชมการทำงานของทุกคน

นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน กกต. ร่วมพิธีมอบโล่ พร้อมด้วยประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการและพนักงานราชการที่ครบเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน จำนวน 62 คน เพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงคุณงามความดีของพนักงานที่เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ นายศุภชัย ได้กล่าวชื่นชมการทำงานที่ทุกคนได้ทุ่มเททำงานเพื่อ กกต. แม้บางครั้งต้องเผชิญหน้ากับอิทธิพลทางการเมือง และเกิดความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาการบ้าง ก็ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจผลงานที่ผ่านมา ซึ่งแม้จะเกษียณอายุราชการไป แต่เห็นว่าความมีพลัง ความคิดสร้างสรรค์จะไม่เกษียณตามไปด้วย ดังนั้น จึงขอให้ใช้พลังทำงานเพื่อ กกต. และเพื่อประเทศชาติต่อไป หากมีโอกาส ขณะที่ข้าราชการและพนักงาน ก็ขอให้ร่วมกันทำหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับพนักงานรุ่นต่อไป