สุริยะใส แนะ สปช.โหวตผ่านร่าง รธน.

สุริยะใส แนะ สปช.โหวตผ่านร่าง รธน.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สุริยะใส แนะ สปช. โหวตผ่านร่าง รธน. ให้ประชาชนตัดสินใจโดยตรง ในขั้นลงประชามติ ห่วง สปช. โหวตคว่ำร่าง แบบไม่มีเงื่อนไข เท่ากับเซ็นเช็คเปล่าให้ คสช. โดยไม่รู้จะปฏิรูปอะไร

นายสุริยะใส กตะศิลา เปิดเผยว่า การประชุมของ สปช. เพื่อลงมติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 6 กันยายน นี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนของสังคมการเมือง ไม่ว่าผลโหวตจะออกมาทางใดก็ตาม ซึ่งเป็นเรื่องที่ สปช. ต้องพิจารณาให้มากก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผลโหวตเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อสังคมน้อยที่สุด หากโหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญทุกอย่างก็กลับไปอยู่ในมือ คสช. ตามกรอบที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ซึ่งต้องนับหนึ่ง ร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่ ซึ่งก็ไม่รู้เนื้อหาจะออกมาอย่างไร ประเด็นที่หลายฝ่ายเห็นว่า ไม่เป็นประชาธิปไตยในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะยังคงมีอยู่หรือไม่ หรือถ้ายังมีจะแย่ยิ่งกว่าเดิมหริอไม่ ก็ไม่สามารถการันตีได้

อย่างไรก็ตาม สปช. ที่ตั้งธงคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเพื่อให้ คสช. อยู่ต่อหรือเพราะรับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ก็ตาม ต้องมีเงื่อนไขหรือหลักประกันการปฏิรูปที่เป็นจริงต่อประชาชนได้ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เห็นเงื่อนไขจาก สปช. กลุ่มนี้เลย การคว่ำร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่พ่วงเงื่อนไขปฏิรูปจะเท่ากับเป็นการเซ็นเช็คเปล่าให้ คสช. แต่หาก สปช. โหวตให้ผ่าน ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้สังคมได้มีกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนถกเถียงกันถึงข้อดีข้อเสียมีเวลากว่า 5 เดือน ก่อนวันลงประชามติ และไม่ว่าผลประชามติจะออกมาอย่างไร ถือว่าสังคมได้มีการเรียนรู้ร่วมกันครั้งใหญ่

ทั้งนี้ การโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญของ สปช. จึงมีนัยสำคัญเพราะจะเป็นการโยนอำนาจการตัดสินใจขั้นสูงสุดให้ประชาชนใช้อำนาจตัดสินใจโดยตรง ว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่