ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันศุกร์ที่ 30 มาราคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 08.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2550-2551 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกระปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 6 (ภาคเช้า) เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2550-2551 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกระปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ (ภาคบ่าย)6 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประธานศิลปะสุโขทัย ปางมารวิชัย พุทธลักษณะพระศาสดา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เวลา 16.59 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณพูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา นำคณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ 1. คณะผู้บริหารบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชสุดา และรับพระราชทานเข็มที่ระลึกมูลนิธิราชสุดา 2. คณะสมาคมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างดุสิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชสุดา 3. คณะผู้บริหารสถาบันไอครีเอชั่น และนักศึกษาหูหนวกวิทยาลัยราชสุดา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลผลการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ดีแอมิเมชั่น 4. คณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้เขียนโปรแกรมเว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สำหรับพระราชทานเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ต่อจากนั้น เวลา 17.17 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ของมูลนิธิราชสุดา เวลา 15.37 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2552 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เวลา 08.53 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลม่วงตึ๊ด ตลาดผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และสาธิตการแปรรูปอาหารพื้นที่บ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว หลังที่ 2 บ้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพครอบครัว และสาธิตการแปรรูปอาหารพื้นบ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว หลังที่ 3 บ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว หลังที่ 4 บ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว หลังที่ 5 อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เวลา 17.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงยกช่อฟ้าวิหาร ณ วัดสันคะยอม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ราชสำนัก

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด