ประสพสุขชี้3รมต.โหวตงบฯ อาจไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา กล่าวเมื่อวันที่ 30 ม.ค. กรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นเรื่องถอดถอนรัฐมนตรี 3 คน คือ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวมนาคม ที่ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2552 ว่า ส่วนตัวไม่มีอำนาจในการวินิจฉัย แต่หากฝ่ายค้านส่งเรื่องมายังประธานวุฒิสภา เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)วินิจฉัยนั้น สามารถดำเนินการได้ แต่ขณะ้ยังไม่มีการส่งเรื่องมา ทั้งนี้ ยังเห็นว่า ต้องมีการตรวจสอบและตีความข้อเท็จจริง เพราะงบประมาณไม่ได้เจาะจงเฉพาะกระทรวงแต่เป็นงบประมาณที่ทำเพื่อประชาชน ดังนั้นรัฐมนตรีอาจไม่มีส่วนได้เสียโดยตรง

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด