พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ เปลี่ยนชื่อ ม.สวนดุสิต

พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ เปลี่ยนชื่อ ม.สวนดุสิต
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ 4 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปลี่ยนชื่อ ราชภัฎสวนดุสิต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เป็นพระราชบัญญัติใหม่ 4 ฉบับ เรื่อง "มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ" พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม เป็นต้นไป

พระราชบัญญติดังกล่าวมีเนื้อหาสาระสำคัญ คือ ประกาศให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาราชภัฏสวนดุสิต เป็น มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบเดิม โดยที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แทน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ มหาวิทยาลัยนอกระบบ