กรมพัฒนาสังคมฯเผยคนมีชื่อเสียง มอบเงินปชช.เป็นปกติ

นางพนิดา กำภู ณ อยุธยา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวถึงรายละเอียดกรณีนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แจกเงินให้ประชาชนว่า เงินจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามปกติของกรม ที่ต้องพิจารณามอบให้จังหวัดไปช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจน ทั้งนี้ ตามที่ปฏิบัติกันมานั้น เมื่อกรมอนุมัติเงินไป พื้นที่จะรอให้ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่หรือมีชื่อเสียงทำหน้าที่มอบเงินให้ประชาชน ซึ่งเท่าที่ทราบใช้วิธีปฏิบัติลักษณะนี้มาเสมอ

นางพนิดา กล่าวว่า ความเกี่ยวข้องของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีเพียงเรื่องแผนอนุมัติเงินเท่านั้น ส่วนที่เป็นข่าวเรื่องแจกนามบัตรในงานดังกล่าว ตนไม่ทราบข้อเท็จจริง ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวทางท้องที่ดำเนินเรื่องขอมาก่อนหน้านี้นานแล้ว และถือเป็นภารกิจการอนุมัติเงินเพื่อผู้ยากไร้ทั่วประเทศ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด