ฮือฮา! เมื่อเด็กไทยถามโอบามา "ถ้าเป็นโรฮิงยา จะไปอยู่ประเทศไหน?

ฮือฮา! เมื่อเด็กไทยถามโอบามา "ถ้าเป็นโรฮิงยา จะไปอยู่ประเทศไหน?

ฮือฮา! เมื่อเด็กไทยถามโอบามา "ถ้าเป็นโรฮิงยา จะไปอยู่ประเทศไหน?
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้เปิดทำเนียบขาวต้อนรับตัวแทนเยาวชนที่ร่วมโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Fellows) และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ตอบข้อซักคำถามต่างๆที่สนใจ

ในช่วงแลกเปลี่ยนตอบคำถามนั้น นางสาวเพ็ญศิริ บางสิริ ตัวแทนเยาวชนชาวไทยได้ลุกขึ้นถามกับประธานาธิบดี ว่า...

"หากท่านประธานาธิบดีเป็นชาวโรฮิงยา ท่านจะอพยพไปอยู่ประเทศไหน?" สร้างเสียงฮือฮาจากกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในห้องประชุม

นายโอบามา ถึงกับแสดงท่าทีตะลึงในคำถาม โดยกล่าวว่าเป็นคำถามที่ดีและหยุดชั่วครู่เพื่อคิด ก่อนที่จะตอบแบบภาพกว้างว่า "สิ่งที่เมียนมา ต้องทำให้สำเร็จคือการขจัดปัญหาการกีดกันทางเชื้อชาติ ซึ่งชาวโรฮิงยาก็เป็นชนชาติหนึ่งที่ถูกกีดกันอย่างสำคัญและทำให้หลายคนอยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดมาก"

จากนั้น นายโอบามา ตอบว่า "ถ้าเป็นเขาเอง เขาอยากเติบโตบนแผ่นดินที่เขาเกิด มีครอบครัวและมีชีวิตอยู่บนแผ่นดินนั้น ซึ่งมั่นใจว่ารัฐบาลจะปกป้องเขาได้และดูแลเขาอย่างเป็นธรรมได้ด้วย นั่นเป็นสิ่งที่โอบามาต้องการ และมันเป็นส่วนสำคัญของการสร้างความเป็นประชาธิปไตยที่ต้องตัดสินใจอย่างจริงจังว่า ชาวโรฮิงยาควรได้รับการดูแลอย่างไร"

นอกจากนี้ นายโอบามา ยังกล่าวอีกว่า "สิ่งที่เราพูดถึงการกีดกันคือการได้รับการดูแลที่ไม่เท่ากัน ซึ่งทุกคนไม่รู้จนกว่าจะรู้สึกถึงได้และเจอด้วยตัวเองในสถานการณ์ที่รู้ว่าเราเป็นคนส่วนน้อยของประเทศ ซึ่งตัวเองเคยเผชิญสมัยยังเป็นหนุ่มและอาศัยอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียในช่วงที่กระแสต่อต้านคนจีนเต็มไปด้วยความรุนแรงและโหดร้าย"

ทั้งนี้ นายโอบาม่า ระบุว่า "สิ่งสำคัญที่ทำให้ปัญหาการกีดกันทางเชื้อชาติหมดไปนั้นคือความอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่างหากทุกคนเคารพหลักการนี้ ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งสิงคโปร์ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ที่ทำให้คนทุกเชื้อชาติอยู่ร่วมกันได้เพราะไม่ว่าเกิดเชื้อชาติใด ทุกคนเป็นพลเมืองสิงคโปร์เหมือนกัน และสองคือ การให้สิทธิและโอกาสกับผู้หญิงเพราะ พวกเธอคือคนที่ไปสั่งสอนให้กับเด็กและเยาวชนทุกคน ซึ่งเท่ากับว่าเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษา"

คำถามของ นางสาวเพ็ญศิริ บางสิริ เกิดขึ้นในช่วงนาทีที่ 42.00 ของคลิปวิดีโอดังกล่าว