กทช.นัดชี้ขาด แนวทางดำเนินการเทคโนโลยี 3จี 5กพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) เมื่อวันที่ 29 มกราคม มีการประชุมยังมีการหารือเกี่ยวกับการผลักดันการให้บริการทางโทรศัพท์มือถือ3G ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ที่ประชุมจึงให้สำนักงานกทช.ไปจัดทำเอกสารเรื่องนี้ให้สมบูรณ์มอบให้กับ กทช.ทุกคนก่อนมีการประชุมชี้ขาดในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ศกนี้

จากนั้นเป็นการพิจารณากรณี ทีโอที ขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นรูปแบบเกี่ยวกับเงื่อนไขมาตรฐานซึ่งการปรับเปลี่ยนทำให้สอดคล้องกับใบอนุญาตที่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆได้รับรวมบริการที่ทีโอที ขอปรับเปลี่ยนมีจำนวน 30 รายการ หลังจากมีการชี้แจงและแสดงความคิดเห็นกันแล้ว สำนักงาน กทช.ขอนำกลับไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม ก่อนนำกลับมาอีกครั้งใน 2 สัปดาห์ ที่ประชุมยังมีมติให้สำนักงาน กทช. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคงสิทธิเลขหมายเดียวทุกระบบโดยให้เน้นเป็นพิเศษในประเด็นการลงทุนเกี่ยวกับฐานข้อมูล

โดยขณะนี้สถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้จัดทำหนังสือการให้บริการเสียงผ่านอินเตอร์เน็ตเสร็จแล้วผู้สนใจขอรับหนังสือดังกล่าว ติดต่อที่สถาบันฯ อาคารสำนักงาน กทช. ถนนพหลโยธิน ซอย8 โทรศัพท์ 0-2271-0151- 60

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด