รมว.วธ.เตรียมลง 3 จังหวัดชายแดนใต้ เล็งพื้นที่วัด มัสยิดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยทุกตำบล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้พื้นที่วัด มัสยิด ตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยทุกตำบล และใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา พร้อมพิมพ์คู่มือวัฒนธรรมท้องถิ่นฉบับภาษาไทย และยาวี แจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 8 กุมภาพันธ์นี้ ตนเองจะเดินทางลงพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อมอบนโยบายและระดมความเห็นการนำมิติวัฒนธรรมแก้ไขและพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนในทุกตำบลและใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ สะบ้าย้อย นาทวี เทพา ซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 47 ล้านบาท จัดตั้งและพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมสายใยชุมชน ให้เป็นสถานที่ถ่ายความรู้ทั้งเรื่องของศาสนา การฝึกสอนอาชีพ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และเป็นศูนย์กลางของชุมชน ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการพบปะและรับฟังความเห็นจากผู้นำท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำศาสนา และตัวแทนชุมชนต่างๆ เป็นการผสมผสานการทำงานเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้เริ่มสำรวจจำนวนศูนย์วัฒนธรรมสายใยชุมชนในทุกตำบลที่จะต้องจัดตั้งเพิ่ม เพื่อนำมาจัดสรรงบประมาณอีกครั้ง ซึ่งตนเองมีแนวคิดให้กรมการศาสนาจัดทำคู่มือความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศีลธรรม ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับศาสนาต่างๆ เพื่อมอบให้แก่วัด และมัสยิด นำไปถ่ายทอดให้แก่คนในท้องถิ่น ทั้งภาษาไทย และภาษายาวี ผ่านศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนนี้ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด