สถิติจังหวัดนครราชสีมา เตรียมออกสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากรในพื้นที่ 1-12 ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถิติจังหวัดนครราชสีมา เตรียมออกสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชาการในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 1-12 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมขอความร่วมมือผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลที่เป็นจริง นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ สถิติจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1-12 กุมภาพันธ์นี้ สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมาจะดำเนินการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร พ.ศ.2552 (กุมภาพันธ์) เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานและนอกกำลังแรงงาน ผู้มีงานทำ โดยจำแนกตามลักษณะที่น่าสนใจ และจำนวนผู้ว่างงาน เป็นต้น โดยการสำรวจครั้งนี้จะสำรวจโดยวิธีการใช้ตัวอย่างทั้งนอกเขตและในเขตเทศบาล รวม 28 หมู่บ้าน เขตปฏิบัติงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา จะเป็นผู้สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้นโดยวิธีการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่าง จึงขอความร่วมมือไปยังครัวเรือนต่างๆ ในหารตอบสัมภาษณ์ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานสำรวจในครั้งนี้ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด