บอร์ดสปส.ยันลด เงินสมทบนายจ้าง

นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดสปส.) กล่าวถึงกรณีสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยคัดค้านนโยบายการลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้างเหลือเพียงร้อยละ 2.5 พร้อมขู่ล่ารายชื่อถอดถอนนายไพฑูรย์ แก้วทอง รมว.แรงงานหากไม่ยกเลิกโครงการนั้นว่า ที่ประชุมบอร์ดสปส.วันนี้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และให้เลขาธิการสปส. นำความเห็นดังกล่าว พร้อมด้วยความเห็นของ บอร์ดสปส. ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างที่ยังเห็นต่างกันเสนอให้นายไพฑูรย์พิจารณาอีกครั้ง

นายสมชายกล่าวต่อว่า ยืนยันว่าจะยังไม่มีการชะลอโครงการ โดยจะส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์พิจารณารายละเอียด การเสนอทางเลือกในการลดการส่งเงินสมทบในแต่ละกองทุนว่าจะมีสัดส่วนอย่างไร พร้อมกับร่างกฎกระทรวงตามขั้นตอน คาดว่าจะสรุปสุดท้ายว่าโครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ภายใน 2 เดือน

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด