สนั่นไม่ปลื้มกกท.ไม่คืนเงิน

พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา

ที่ประชุมได้อนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาในการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะและนักกีฬาที่ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพที่คว้าเหรียญรางวัลมาได้เป็นกรณีพิเศษ หลังจากที่อนุมัติรายการแข่งขันระดับนานาชาติ 8 รายการ 22,041,250 บาท นอกจากนั้นยังขออนุมัติงบกลางให้กับองค์กรกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา 22 รายการ 31,198,100 บาท รวมทั้งอนุมัติงบจัดงานเลี้ยงและเงินรางวัล 22.8 ล้านบาท

ดร.ศศิธารา พิชาญชัยณรงค์ ปลัดกระทรวงเผยว่า พล.ต.สนั่น ยกประเด็นกรณีกกท.ได้จ่ายเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬายกน้ำหนัก และแฮนด์บอลล่วงหน้า โดยใช้งบฯแผ่นดินก่อนที่งบปี51 ซึ่งเป็นงบกลางจะผ่านครม. ซึ่ง เสธ.หนั่น ให้ทำเรื่องชี้แจงและทวงถามถึงเงินที่เหลือ 32 ล้านบาท ที่กกท.ยังไม่ส่งคืนให้กับกองทุน โดยให้ทำเรื่องส่งเงินคืนให้กองทุนให้เร็วที่สุด พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายของ กกท.ขึ้นด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด กีฬา

ดูหมวด กีฬา ทั้งหมด