การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครพนักงานใหม่ 847 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครพนักงานใหม่ 847 อัตรา
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2558  จำนวน 847 อัตรา

โดยรับสมัครทางระบบใบสมัคร Online มีช่วงเวลาดังนี้

- อัตราภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 10.00น. ถึงวันที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 16.00น.
- อัตราทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00น. ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00น.

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเลือกสมัครอัตราภูมิภาคหรืออัตราทั่วไป ตามกําหนดเวลารับสมัคร โดยสมัครได้ เพียงอัตราเดียวเท่านั้น (ผู้ที่สมัครอัตราภูมิภาคแล้ว ไม่สามารถสมัครอัตราทั่วไปได้อีก)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ผู้สมัครอัตราภูมิภาค สามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00น. กรณีไม่ผ่านคุณสมบัติการสมัครอัตราภูมิภาค (ภูมิลำเนาและสาขาไม่ตรงตามประกาศ) สามารถสมัครอัตราทั่วไปได้ตามประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 10.00น. ทาง http://www.egat.co.th หัวข้อประกาศรับสมัครงาน

กำหนดการสอบ
กำหนดทดสอบข้อเขียน ในวันที่ 22 มีนาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ทาง http://www.egat.co.th (กฟผ. จะเรียกผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามจำนวนที่
เหมาะสมกับความต้องการ)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 

ประกาศรับสมัคร  คลิกทีนี่

รายละเอียดอัตราภูมิภาค คลิกทีนี่

รายละเอียดอัตราทั่วไป คลิกทีนี่