"โกลด์แมน แซคส์ ร่วมแสดงความยินดีกับสตรีชุดรกที่สำเร็จการศึกษาภายใต้โครงกา "10,000 Women

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การที่สตรีชาวอินเดียเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นอาจช่วยให้จีดีพีของประเทศขยายตัวขึ้นถึง 1% ส่วนจีดีพีต่อหัวอาจเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง "10,000 Women โกลด์แมน แซคส์ กรุ๊ป อิงค์ (The Goldman Sachs Group, Inc.) (NYSE: GS) ร่วมแสดงความยินดีกับสตรีกลุ่มแรกที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยธุรกิจแห่งอินเดีย (ISB) ภายใต้โครงการ 10,000 Women ในประเทศอินเดีย โดย 10,000 Women เป็นโครงการระดับโลกที่มุ่งมั่นสร้างอนาคตให้กับสตรีผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ ด้วยการให้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ สตรีที่จบการศึกษาจะได้เข้าพบผู้บริหารจากโกลด์แมน แซคส์ และวิทยาลัยธุรกิจแห่งอินเดีย เพื่อนำเสนอแผนธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ซึ่งอาจช่วยให้พวกเธอสร้างธุรกิจด้วยมือตัวเองได้ สตรี 29 คนที่สำเร็จการศึกษาเป็นกลุ่มแรกเริ่มทำแผนธุรกิจตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว ตลอดระยะเวลา 150 ชั่วโมงในการร่วมโครงการ พวกเธอได้รับความรู้ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาคทฤษีในห้องเรียนเป็นเวลา 3 สัปดาห์ และการเรียนภาคปฏิบัติจากสภาพการทำงานจริงอีก 9 สัปดาห์ ซึ่งทั้งหมดมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สตรีเหล่านั้นสามารถสร้างและขยายธุรกิจของตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สตรีกลุ่มที่ 2 จะเริ่มเร่วมโครงการในเมืองบังกาลอร์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ และคาดว่าโครงการนี้จะช่วยให้สตรีชาวอินเดียราว 300 คนได้รับความรู้ทางธุรกิจตลอดระยะเวลา 5 ปีของโครงการ "สตรีที่จบการศึกษาภายใต้โครงการ 10,000 Women ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงถึงศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของเศรษฐกิจอินเดีย บรู๊คส์ เอนท์วิสเทิล กรรมการผู้จัดการและซีอีโอของบริษัท โกลด์แมน แซคส์ ประจำประเทศอินเดีย กล่าว "ผลวิจัยแสดงให้เห็นว่าการลงทุนด้านการศึกษาอย่างโครงการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศได้เป็นอย่างดี โครงการ 10,000 Women ถือกำเนิดขึ้นจากการวิจัยของธนาคารโลก โกลด์แมน แซคส์ และองค์กรอื่นๆ ซึ่งพบว่าการให้การศึกษากับสตรีเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศกำลังพัฒนา โดยจากการวิจัยพบว่า หากจำนวนสตรีที่ได้รับการศึกษามีมากขึ้น 1% จีดีพีของประเทศจะขยายตัวราว 0.2% โดยบทวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์ ในชื่อ "Women Hold Up Half the Sky (ผู้หญิงเป็นผู้แบกฟ้าไว้ครึ่งหนึ่ง) เปิดเผยว่า การให้การศึกษากับสตรีเพื่อให้พวกเธอเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากขึ้น จะช่วยให้จีดีพีรายปีของอินเดียขยายตัวถึง 1% และช่วยเพิ่มจีดีพีต่อหัวถึง 10% ภายในระยะเวลา 10 ปี โครงการให้การศึกษาของวิทยาลัยธุรกิจแห่งอินเดียให้ความรู้กับผู้เรียนผ่านการสอน การให้คำปรึกษา และการยกตัวอย่างกรณีศึกษาของบริษัทจากทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ โดยในช่วงสุดท้ายของโครงการ ผู้เรียนต้องนำเสนอแผนธุรกิจที่ออกแบบเองเพื่อนำไปสู่การสร้างและขยายธุรกิจของตนเองต่อไป โครงการ 10,000 Women เปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2551 ด้วยมูลค่าโครงการ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของโกลด์แมน แซคส์ กับมหาวิทยาลัยและองค์กรกว่า 50 แห่ง ในแอฟริกา เอเชีย ยุโรป ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างและพัฒนาโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้ความรู้ทางธุรกิจในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก ทั้งนี้ ท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.10000women.org

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด