เกย์นที ค้านพาเหรดเกย์เชียงใหม่

เกย์นที ค้านพาเหรดเกย์เชียงใหม่

นายนที ธีระโรจนพงษ์ ประธานกลุ่มเกย์การเมืองไทย ยื่นหนังสือที่ศาลากลางจ.เชียงใหม่ คัดค้านการจัดงานพาเหรดเกย์ ที่จ.เชียงใหม่ ซึ่งกำหนดจัดวันที่ 21 ก.พ.นี้ เพราะเห็นว่าขัดต่อวัฒนธรรมล้านนา เมื่อวันที่ 27 ม.ค.

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 27 ม.ค. ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนที ธีระโรจนพงษ์ ประธานกลุ่มเกย์การเมืองไทย และเลขาธิการกลุ่มเชียงใหม่อารยะ นายไกรสร แสงอนันต์ ประธานกลุ่มเชียงใหม่อารยะ นายเดิร์ก วีเบอร์ จากชมรมเพื่อนไทย-เยอรมัน ประธานกลุ่มอารยะโสภณ เข้ายื่นหนังสือต่อนายชุมพร แสงมณี รองผวจ.เชียงใหม่เรื่องการไม่เห็นด้วยกับการจัดงานเกย์พาเหรด 2009 ที่จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้นายชุมพรได้รับเรื่องไว้ และได้ให้กลุ่มที่มายื่นหนังสือร้องเรียน รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าประชุม เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรับจัดงานของบริษัทออร์แกไนซ์ จัดโชว์วัฒนธรรมที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร รวมทั้งเรื่องการประชาสัมพันธ์ชุดแต่งกายล้านนาที่ถูกต้องเหมาะสม เรื่องนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงโชว์ที่ไม่เหมาะสม เรื่องพระเณรที่แต่งตัวไม่เหมาะสม เช่น ทำเล็บ ทาปาก เข้าร้านเกมส์ รวมทั้งเรื่องการกระทำในลักษณะเป็นการขายบริการทางเพศ บริเวณข่วงประตูท่าแพเวลากลางคืน

นายนที เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการออกมาต่อต้าน เกย์พาเหรด 2009 ที่เชียงใหม่ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 กพ.นี้ ทางกลุ่มของพวกตน มีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่ง และขอคัดค้านด้วยเหตุผลคือ 1.เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเรื่องของวัฒนธรรมเป็นจุดขาย หากเกิดการเบี่ยงเบนประเด็นอาศัยเหตุผลทางวัฒนธรรม มาใช้ในทางเอื้อประโยชน์ในกลุ่มของตน จนก่อให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์โดยรวมของวัฒนธรรมล้านนา ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ควรได้รับการยอมรับ 2.การมุ่งเน้นสร้างความภาคภูมิใจ โดยการกระทำการตามอำเภอใจ เช่น การลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงของผู้ชาย ทำให้ประชาชนที่ได้พบเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนเชื่อว่า นี่คือการสนับสนุนและยอมรับจนอาจกลายเป็นพฤติกรรมเลียนแบบได้ในอนาคต และ3. การจัดงานในครั้งนี้ ไม่ได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะชาวเกย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าถึงกิจกรรม เป็นการกระทำแบบลักไก่ เพราะภาพที่ร่จะปรากฏสู่สายตาประชาชน ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเกย์กะเทยทั้งหมด อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นายนทีกล่าวว่า นอกจากการยื่นหนังสือต่อทางจังหวัดในครั้งนี้ ได้ทำหนังสือยื่นต่อหน่วยงานต่างๆ ที่จะไปร่วมกับกิจกรรมเกย์พาเหรด เพื่อให้ยุติการร่วมงาน คือนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ผอ.สำนักการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งมาสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องพระตุ๊ด เณรแต๋ว ของทางหน่วยงานจังหวัดเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องว่าได้ดำเนินการไปอย่างไร

ภายหลังการประชุม นายชุมพร กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มี 5 ประเด็น ได้ข้อยุติในเบื้องต้น คือ เรื่องของการแต่งกาย จะมีสองแนวคิดด้วยกัน แนวคิดแรกก็การแต่งกายแบบล้านนาใส่เสื้อปิดมิดทั้งหลาย และอีกแนวคิดหนึ่งซึ่งเขาศึกษาเรื่องวัฒนธรรมมา ระบุว่ามีบางชุดมีการเปิดสะดือ หน้าท้อง ซึ่งจะต้องหาข้อยุติต่อไป ในวันนี้ได้ข้อสรุปคือ การแสดงต้องไม่โป๊ ไม่เปลือย การรำหรือเต้นต้องเป็นในท่าที่สังคมยอมรับได้ แต่จะระงับการจัดหรือไม่ ต้องนัดผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด