กยศ.ยอมควักเพิ่มหมื่นล้านให้กู้ยืมเรียนมากขึ้น

น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช. ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กรมบัญชีกลาง และผู้บริหารองค์กรหลักของศธ.เกี่ยวกับการขยายวงเงินให้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 27 ม.ค.ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการขยายวงเงินกู้ ซึ่งในปีงบฯ 51 กยศ.ได้รับจัดสรร 25,675 ล้านบาท ก็จะมีการดึงเงินในบัญชี กยศ.มาอีก 10,000 ล้านบาท ซึ่งในปี 2552 จะมีผู้กู้รายใหม่ทั้งสิ้น 353,000 ราย ส่วนผู้กู้รายเก่ามีจำนวน 628,000 ราย ใช้งบฯ 36,000 ล้านบาท ทั้งนี้การจัดสรรเงินให้ผู้กู้รายใหม่จะเน้นสัดส่วนสายสามัญกับสายอาชีพเท่ากัน คือ 50:50 จากเดิม 60:40 เพื่อจูงใจให้เด็กที่จบ ม.ต้น เลือกเรียนต่อสายอาชีพให้มากขึ้น

น.ส.นริศรา กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมได้หารือถึงประสิทธิภาพการชำระหนี้คืนกองทุนกยศ. โดย กยศ.จะเปิดโอกาสให้เด็กสามารถเลือกได้ว่าจะชำระหนี้ภายใน 15 ปี หรือ 20 ปี และ ศธ. จะจับมือ กยศ.หางานให้ผู้ที่ครบกำหนดชำระหนี้แต่ตกงาน ตลอดจนจะร่วมมือกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้คืนเงินเพื่อให้รุ่นน้องได้กู้ต่อไป ทั้งนี้ที่ประชุมจะนำเรื่องนี้เข้าหารือที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยหากจัดทำเอกสารแล้วเสร็จทันก็จะนำเสนอเป็นวาระจรในการประชุมครม.วันที่ 28 มกราคมนี้

ทาง กยศ.ไม่ขัดข้องกับการที่ ศธ.ต้องการดึงเงิน 10,000 ล้านบาท ออกมาจากบัญชีเงินฝาก เนื่องจาก รมว.ศึกษาธิการ และ รมว.คลังได้หารือกันมาก่อนหน้านี้ และเห็นด้วย ทั้งนี้ไม่มีกฎหมายกำหนดว่าต้องมีเงินประกันกองทุนเพื่อความเสถียรภาพ และแม้จะดึงวงเงินจำนวนดังกล่าวมาจากบัญชีกองทุน กยศ. ก็ยังมีเงินเหลืออีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเดิม กยศ.มีเงินที่ได้จากการจัดสรรในปีงบประมาณ 2551 และเงินที่อยู่ในบัญชีจากการชำระคืน รวมทั้งสิ้น 50,000 ล้านบาท เมื่อปล่อยกู้จำนวน 36,000 ล้านบาท และหักค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 1,000 ล้านบาท ก็ยังคงเหลือเงินอยู่อีกประมาณ 13,000 ล้านบาท น.ส.นริศรา กล่าวและว่า หลังจากเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ครม.แล้ว จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการ กยศ.เพื่อรับทราบต่อไป

ด้าน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกู้ให้ทันกับเวลาตามที่กำหนด ตลอดจนได้จำนวนผู้กู้ถึงตามเป้าหมาย จะเสนอต่อครม.เพื่อขอให้ ศธ.ดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การทำสัญญาไปจนถึงจบการศึกษาแล้วยังหางานทำไม่ได้ ซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่การแทรกแซงการทำงานของ กยศ.แต่เป็นการร่วมมือทำงานกับ กยศ.ให้ดีขึ้น.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด