สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ คัดค้านยกเลิก อปท.

สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ คัดค้านยกเลิก อปท.
สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

15 ธ.ค. นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือคัดค้าน แนวคิดยกเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่หลายจังหวัดร่วมค้านแนวคิดดังกล่าว

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นัดแรกวันนี้ มีการรับฟังข้อเสนอจากกรรมธิการ 8 คณะ ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจ คือคณะกรรมาธิการปฏิรูปคุ้มครองผู้บริโภค เสนอให้มีองค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภค เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการเสนอกฏหมาย ขณะที่คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอให้ส่งเสริมกลไกลป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น มีบทลงโทษและการฟ้องร้องที่รวดเร็วขึ้น รวมถึงกำหนดเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเมือง ทั้งนายกรัฐมนตรีและ ครม. สร้างขอบเขตการถ่วงดุลทางการเมือง ทั้งนี้ การประชุมจะมีต่อเนื่องไปอีก 2 วัน โดยวันสุดท้ายจะเป็นการพิจารณาข้อเสนอที่สมาชิก สปช. ให้ความสนใจ เพื่อปฏิรูปกฏหมายและการเมือง

ขณะที่ นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือกับนายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คัดค้านยุบ เลิก การปกครองส่วนท้องถิ่น และให้เกิดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากเห็นว่าจะทำให้รัฐบาลกลาง ขาดเอกภาพในการวางแผนใช้ทรัพยากรร่วมกัน และจะทำให้เกิดการเมืองผูกขาดในแต่ละจังหวัด ทำให้ประเทศยิ่งแตกแยก

เช่นเดียวกับที่จังหวัดศรีสะเกษ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดยื่นหนังสือคัดค้านการยุบราชการส่วนภูมิภาค เพราะจะยิ่งทำให้ขาดการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ และทำให้เกิดการทุจริตได้ง่าย เพราะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจกำกับดูแล และถ่วงดุล

ที่จังหวัดสตูล ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้ายื่นหนังสือคัดค้านต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และชี้ให้เห็นว่าการยกเลิกอำนาจระบบราชการส่วนภูมิภาค เป็นการไม่คำนึงถึงประเทศเป็นหลัก ทั้งเรื่องของการวางแผนใช้ทรัพยากรร่วมกัน ความมั่นคงในพื้นที่ หรือแม้แต่การจัดเก็บภาษี 

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน