สอบแพทย์ขริบจู๋เด็กมีความผิดโทษจำคุก2ปีปรับ4หมื่น

นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยถึงความคืบหน้าของผลการสอบข้อเท็จจริง กรณีคลินิกในโครงการหลักประกันสุขภาพ ที่พระประแดง จ.สมุทรปราการ ขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของเด็กชายภานุมาศ คูโค อายุ 12 ปีว่าเป็นความผิดพลาดทางการสื่อสาร ขณะที่เด็กต้องการรักษาผ่าฝีในปากและมีประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยนายแพทย์ปัญญา กีรติหัตถากร เป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิจากกองประกอบโรคศิลปะ และผู้เกี่ยวข้อง ผลการสอบสรุปว่า แพทย์มีความผิดตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 2541 ฐานไม่ควบคุมดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตรงตามสาขาที่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยได้ส่งเรื่องให้แพทยสภาพิจารณาด้านจริยธรรมต่อไป

นพ.สมยศ กล่าวว่า ส่วนพยาบาลที่ลงมือขริบ ได้ส่งเรื่องให้สภาการพยาบาล พิจารณาในด้านการประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย ต่อไป ในส่วนของผู้เสียหาย ทางคลินิกจะให้การดูแลเป็นอย่างดี จนกระทั่งแผลหายดี ทั้งรอยแผลผ่าตัดที่ปาก และแผลที่ขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ โดยจะดูแลไปจนกระทั่งเด็กโตเป็นหนุ่มอย่างดีที่สุดขณะเดียวกันก็จะพิจารณาชดเชยทางด้านคุณธรรมตามความเหมาะ

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด