กยศ.จัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี ที่ ศาล จ.เพชรบูรณ์ เริ่มวันนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยส.) จัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี ที่ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 27 -29 มกราคมนี้ นายเสริมเกียรติ ทัศนสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการ เปิดเผยว่า กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ได้ร่วมกับสำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม จัดทำโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี ผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้รุ่น 2542 2547 โดยได้จัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนถูดำเนินคดีในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ 5 งวดขึ้นไป จำนวน 2,078 ราย ที่ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 27 29 มกราคม 2552 กยศ.จึงขอให้ผู้กู้ยืมกลุ่มดังกล่าวเข้าร่วมไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีและทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยให้เตรียมเอกสารประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล(ถ้ามี)สำเนาใบทะเบียนสมรส(ถ้ามี)และถ้าลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันไม่สามารถมาศาลได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ โดยอาจมอบให้ผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันหรือบุคคลอื่นที่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้มาศาลเพื่อทำการเจรจาแทน ซึ่งหนังสือมอบอำนาจจะต้องมีลายมือชื่อผู้มอบ และผู้รับมอบอำนาจลงนามให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย หรือหากผู้กู้ยืมไม่ต้องการไปศาลก็สามารถเลือกไปติดต่อขอชำระหนี้ตามยอดหนี้ที่คงค้างทั้งหมดได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2552

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด