ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 13 มกราคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงรับ นายโฮเซ รามอส-ฮอร์ตา (Dr.Jose Ramos-Horta) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ในโอกาสนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายวิวัฒน์ กุลธรเธียร เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต และ นายโชเอา เฟรตัส เด กามารา (Dr.Joao Freitas de Camara) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ประจำประเทศไทย ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย นายโฮเซ รามอส-ฮอร์ตา จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านต่างๆ จากสถาบันการศึกษาหลายสถาบัน รวมทั้งหลักสูตร เอ็กซคูทีฟ โปรแกรม ฟอร์ ลีดเดอร์ส อิน ดีเวลลอปเม้นท์ (Executive Program for Leaders in Development) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา เมื่อพุทธศักราช 2541 เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เมื่อพุทธศักราช 2549 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2550 ได้ดำรงประธานาธิบดีคนที่ 2 แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะในด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบ ตั้งแต่พุทธศักราช 2542 และมีความร่วมมือเป็นอย่างดีในกรอบความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในสาขาการสาธารณสุข และการเกษตรที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง ประเทศทั้งสองได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 ในระหว่างการเข้าร่วมพิธีฉลองเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ปัจจุบันทั้งสองประเทศเน้นส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะด้านพลังงานและเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันเดียวกันนี้ เวลา 19.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในกาประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 28 ประจำปี 2552 และมอบถ้วยรางวัลแก่วงโยธวาทิตที่ชนะการประกวดฯ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ราชสำนัก

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด