มรภ.ศก.อบรมผู้ประกอบการใหม่

ผศ.กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศก.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมหลักสูตร เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation-NEC) เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมพัฒนา SMEs โดยนำประสบการณ์จากการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาบูรณาการกับกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการสนับสนุน ผู้ประกอบการใหม่ ให้สามารถก่อตั้งกิจการได้สำเร็จ และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานและสร้างรายได้แก่ประเทศ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดจำนวน 2 รุ่น คือรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 ม.ค.2552 -9 มี.ค.2552 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 ม.ค.2552-23 มี.ค.2552 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มรภ.ศก. เพื่อช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เดิมที่ยังคงมีศักยภาพให้อยู่รอดในช่วงสภาวะเศรษฐกิจกำลังตกต่ำ

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด