บริษัท ท่าอากาศยานไทย รับสมัครพนักงาน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย รับสมัครพนักงาน
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 150 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 -29 สิงหาคม 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นิติกร

เจ้าหน้าที่ ทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ พัสดุ

เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์

เจ้าหน้าที่ บัญชี

เจ้าหน้าที่ การเงิน

เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการท่าอากาศยาน

เจ้าหน้าที่ บริการท่าอากาศยาน

เจ้าหน้าที่ สถาปนิก

เจ้าหน้าที่ วิศวกร

ช่างเทคนิค

ปฏิบัติงานตรวจค้น

ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

ปฏิบัตงานดับเพลิงและกู้ภัย 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซด์ http://airportthai.co.th/