หยุดแชร์! ชายถูกประจานบน BTS เผยเป็นออทิสติก

หยุดแชร์! ชายถูกประจานบน BTS เผยเป็นออทิสติก

หยุดแชร์! ชายถูกประจานบน BTS เผยเป็นออทิสติก เกี่ยวกับ นั่ง 2 เก้าอี้

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

(6 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สังคมออนไลน์มีการแชร์ภาพของของชายคนหนึ่งซึ่งนั่งกินที่ 2 เบาะ ไม่แบ่งที่นั่งให้กับผู้อื่นในรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยระบุข้อความบรรยายภาพว่า...

"พี่คะ พี่ตัวโต ก้นใหญ่ แต่ใจเล็กมาก ๆ ๆ น้ำใจหาไม่ได้ในสังคมไทยแล้ว คนยืนกันเต็ม BTS พี่นั่งคนเดียว 2 ที่เลย ขนาดบอกแล้วนะว่า ขยับที่ให้หน่อย พี่ตอบกลับมาว่า ขยับไม่ได้แล้ว วางของอยู่ เงิบเลยค่ะ ยืนดูเค้านั่งคุยโทรศัพท์กับเพื่อนต่อไป.....สวัสดี"

หลังจากภาพดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Rajanukul Institute ขอให้หยุดแชร์ภาพดังกล่าว เนื่องจากชายคนนั้นเป็นผู้ป่วยโรคออทิสติก ดังข้อความต่อไปนี้..

"ตามที่มีการแชร์ภาพบุคคลนั่งบนรถไฟฟ้า BTS เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ผ่านทาง Facebook ทางสถาบันราชานุกูลขอชี้แจงว่า เนื่องจากบุคคลในภาพดังกล่าวนั้นเป็นบุคคลออทิสติก เข้ารับการรักษาที่สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ลักษณะอาการของโรคออทิสติก (Autistic Disorder) หรือ ออทิสซึม (Autism) เป็นความผิดปกติด้านพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะสังคม ทักษะทางภาษา และการสื่อความหมายได้เหมาะสมตามวัย มีลักษณะพฤติกรรม กิจกรรม และความสนใจ เป็นแบบแผนซ้ำ ๆ ไม่ยืดหยุ่น

ในกรณีของผู้ป่วยมีอาการสำคัญ ดังนี้

1.ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ไม่ชอบเสียงดัง ไม่ชอบเด็ก หากไม่พอใจจะไม่สามารถควบคุมตนเองได้ แสดงกิริยาอาการไม่เหมาะสม

2.ปัญหาการสื่อสาร ชอบพูดเรื่อยเปื่อย

3.ปัญหาทางความคิด ไม่เข้าใจนามธรรมหรือสิ่งที่ซับซ้อน

4.ปัญหาทางสังคม ไม่เข้าใจกฎระเบียบของสังคม ไม่รู้จักการรอคอย ไม่ยืดหยุ่น

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น สถาบันราชานุกูล ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้แจ้งผู้ปกครองของน้องรับทราบ และอบรมน้องในเรื่องของมารยาททางสังคมในการโดยสารรถสาธารณะและการแบ่งปันแล้ว

ในการนี้ สถาบันราชานุกูล ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านไม่โพสต์ หรือ แชร์ ภาพดังกล่าวต่อไป และใคร่ขอความกรุณาเปิดพื้นที่ให้กับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญาได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สถาบันราชานุกูลขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้"

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด