นายกฯแจงส่งเอกสารกรอบอาเซียนตั้งแต่สมัยรบ.ที่แล้ว

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 สมัยสามัญทั่วไป เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่รัฐสภา เพื่อพิจารณากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 190 บัญญัติ โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงเอกสารสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบอาเซียน ซึ่งประเทศไทยต้องลงนาม ในการประชุมอาเซียนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม และอีกครั้งในช่วงเมษายน ซึ่งจะมีการเซ็นสัญญาระหว่างประเทศ 41 ฉบับ แบ่งเป็นระดับผู้นำ 8 ฉบับ รมต.ต่างประเทศ 5 ฉบับ รมต.เศรษฐกิจและที่เกี่ยวข้อง 28 ฉบับ ครอบคลุม 6 กระทรวง ได้แก่ กะทรวงการต่างประเทศ พาณิชย์ คมนาคม เกษตรฯ สาธารณสุข พลังงาน ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดส่วนใหญ่ส่งมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน เพราะเป็นเรื่องที่ครม.ที่แล้ว อนุมัติไว้ สมาชิกน่าจะพิจารณาได้

นายอภิสิทธิ์ กล่าวด้วยว่า ส่วนที่รมว.ต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางมาชี้แจงได้ เพราะติดภารกิจไปเยือนกัมพูชา ทั้งนี้เดิม ครม.ปัจจุบันเร่งดำเนินการเรื่องนี้ ตนลงนามเพื่อเสนอสภาตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2551 และ 5 มกราคม 2552 เพื่อประชุมได้ในสมัยวิสามัญ แต่เมื่อสภาไม่สะดวกจึงเลื่อนมาในช่วงสมัยสามัญ และคาดว่าจะประชุมได้ใน สัปดาห์ที่แล้ว แต่ก็มีการนัดประชุมสภาผู้แทนฯ ขณะที่ รมว.ต่างประเทศ มีกำหนดการเยือนกัมพูชาก่อนหน้านี้แล้ว อย่างไรก็ดี รมว.ต่างประเทศจะกลับมาคืนนี้ และวันที่ 27 มกราคม คงมาประชุมได้

จากนั้นนายวีระชัย วีระเมธีกุล รมต.ประจำสำนักนายกฯ นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ ชี้แจงสาระสำคัญของการไปลงนาม และเปิดให้สมาชิกอภิปราย

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด