จี้นายกฯยื่นถอนขึ้นทะเบียนพระวิหาร พร้อมปลดปองพล

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มกราคม เครือข่ายประชาชนชาวไทย 10 คน นำโดยนายศรีศักดิ์ วัลลิโภดม ประธานสถาบันไทยคดีศึกษา ได้เดินทางเข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นข้อเสนอกรณีปราสารพระวิหาร โดยมีสาระสำคัญ 5 ข้อ ดังนี้ 1. อย่าขึ้นทะเบียนร่วมไม่ว่ากรณีใดๆ หากการปักปันหลักเขตแดนของ 2 ประเทศบริเวณปราสาทพระวิหารยังไม่แล้วเสร็จ 2. ห้ามหน่วยราชการให้ความร่วมมือ หรือจัดทำเอกสารแผนบริหารจัดการบริหารประสาทพระวิหารเพื่อส่งมอบให้กัมพูชา ตามมติคณะกรรมการมรดกโลก ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ เขตอนุรักษ์ (Buffer Zone) เขตพัฒนา (Development Zone) และแผนการบริหารจัดการ (Management Plan) 3. ขอให้หลีกเลี่ยงการเจรจาใดๆ ที่เข้าข่ายตามข้อ 2 4. เสนอให้ปลดนายปองพล อดิเรกสาร ประธานกรรมการมรดกโลกฝ่ายไทย ออกจากตำแหน่ง และ5. เสนอคณะกรรมการมรดกโลกสากลผ่านองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เพื่อพิจารณาระงับและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก

ภายหลังการหารือประมาณ 20 นาที นายศรีศักดิ์เปิดเผยว่า นายกฯ สนใจเรื่องการจัดการกับเขตแดนให้ชัดเจนก่อนดำเนินการใดๆ โดยนายกฯ เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาได้ศึกษาเรื่องนี้มาโดยตลอด ส่วนเรื่องการขึ้นทะเบียนส่วนอื่นๆ ต้องขอเวลาศึกษาและหาข้อมูลร่วมกับคณะทำงานก่อน

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า คิดว่าการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของนายกษิต ภิรมย์ จะส่งผลต่อกรณีปราสาทพระวิหารหรอืไม่ นายศรีศักดิ์กล่าวว่า ต้องให้โอกาสนายกษิตทำงานก่อน เหมือนที่เราให้โอกาสกับรัฐบาล แต่จะคอยดูแนวทางในการจัดการเรื่องประสาทพระวิหารของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด จะไม่ปล่อยให้ทำอะไรตามใจชอบ ซึ่งทางที่ดีควรทำประชาพิจารณ์เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลมากที่สุด ไม่ใช่งุบงิบทำเหมือนรัฐบาลชุดก่อน จนทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด