บช.น.จัดประกวดการฝึกข้าราชการตร.ณกก.1บก.อคฝ.

บช.น.จัดประกวดการฝึกข้าราชการตร.ณกก.1บก.อคฝ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


รอง ผบช.น. เป็นประธานเปิด ประกวดการฝึกข้าราชการตำรวจ ในสังกัดของ บช.น. ที่ลานฝึก กองกำกับ 1 กองบังคับการ อารักขาและควบคุมฝูงชน

พล.ต.ต.วรัญวัส การุณยธัช รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นประธานเปิด ประกวดการฝึกข้าราชการตำรวจ ในสังกัดของ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปี 2557 ที่ลานฝึก กองกำกับ 1 กองบังคับการ อารักขาและควบคุมฝูงชน (กก.1บก.อคฝ.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยมีสถานีตำรวจนครบาลที่ถูกคัดเลือกจากกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ถึง 9, กองบังคับการตำรวจจราจร, กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ (191) และกองบังคับการตำรวจอารักขาและควบคุมฝูงชน เป็นตัวแทนในการเข้าประกวดการฝึกในครั้งนี้

โดย พล.ต.ต.วรัญวัส เปิดเผยว่า การประกวดการฝึกของกองบัญชาการตำรวจนครบาล มีจัดประกวดประจำทุกปี เพื่อเป็นการเพิ่มความมีระเบียบวินัย ความเข้มแข็ง และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน รวมถึงการสร้างความสนิทสนม ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา โดยครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าร่วมการประกวดการฝึกรวมทั้งสิ้น 911 นาย ทั้งนี้ สถานีตำรวจนครบาล และกองบังคับการต่าง ๆ ที่ชนะเลิศในการประกวด ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะรายงานให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ เพื่อรับประกาศเกียรติคุณต่อไป