ผบ.สส.ขอบคุณขรก.ปฏิบัติตามนโยบายคสช.

ผบ.สส.ขอบคุณขรก.ปฏิบัติตามนโยบายคสช.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ผู้บัญชาการทหารทหารสูงสุด ประชุมติดตามงานความมั่นคง ขอบคุณ ขรก. ปฏิบัติตามนโยบาย คสช. ย้ำเพิ่มอำนาจผู้ว่าฯ

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารทหารสูงสุด ในฐานะรองหัวหน้า คสช. ดูแลฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานประชุมติดตามงานด้านความมั่นคง ที่กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ โดยมี นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เข้าร่วม ทั้งนี้ พล.อ.ธนะศักดิ์ ได้กล่าวขอบคุณปลัดกระทรวงมหาดไทยและข้าราชการทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีตามเป้าหมายของ คสช. และขอให้ทำหน้าที่เพื่อประเทศต่อไป พร้อมย้ำ จากนี้พยายามจะเพิ่มอำนาจบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการปกครองส่วนภูมิภาค

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายที่จะสร้างระบบการบริการแบบ one stop service ในแต่ละจังหวัด ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านอุตสาหกรรม การค้า แรงงาน หรือเรื่องต่างๆ ซึ่งเมื่อประชาชนมีปัญหาก็จะสามารถเดินทางไปรับบริการได้ และในอนาคตอาจขยายไปถึงระดับอำเภอเพื่อความสะดวก

พร้อมกันนี้ คาดว่าที่ประชุม จะได้รายงานสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศ ต่อผู้บัญชาการทหารสูงสุด รวมถึงสถานการณ์แรงงานต่างด้าวด้วย