คสช.เห็นชอบงบปี58-ประยุทธ์ปธ.งานวันแม่9ส.ค.

คสช.เห็นชอบงบปี58-ประยุทธ์ปธ.งานวันแม่9ส.ค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2558 แล้ว กรอบวงเงิน 2.575 ล้านล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 5 หมื่นล้านบาท สูงสุด ศธ. ขณะที่ ประยุทธ์ประธานงานวันแม่ 9 ส.ค. - ฉายสารคดี 4 เรื่อง

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวถึงผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ชุดใหญ่ วันนี้ว่า คสช. ได้เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี 2558 กรอบวงเงิน 2.575 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 50,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 2 เป็นการดำเนินงานในลักษณะงบประมาณขาดดุล 250,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2558 สูงสุด 5 ลำดับแรก คือ 1.กระทรวงศึกษาธิการ 2.งบกลาง 3.กระทรวงมหาดไทย 4.กระทรวงกลาโหม และ 5.กระทรวงการคลัง

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม คสช. ชุดใหญ่อีกครั้ง เพื่อรับการอนุมัติในวันที่ 29 กรกฏาคม 2557 และจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557

 

คสช. ตั้งอนุกรรมการพัฒนาการค้าชายแดน 3 คณะ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. วันนี้ ว่า คสช. ได้อนุมัติให้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการในการพัฒนาการค้าชายแดนขึ้นมา 3 คณะ คือ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ขอบเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานและความมั่นคง ให้ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม ให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน

นอกจากนี้ ได้มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อพัฒนาด่านการค้าชายแดนในระยะแรก โดยใช้งบประมาณประจำปี 2558 จำนวน 5 ด่าน คือ ด่านแม่สอด จ.ตาก ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ด่านคลองใหญ่ จ.ตาก ด่านมุกดาหาร จ.มุกดาหาร และด่านสะเดากับด่านปะดังเบซา จ.สงขลา ขณะที่ในระยะที่ 2 จะมีการพัฒนาด่านชายแดนเพิ่มอีก 7 ด่าน โดยใช้งบประมาณประจำปี 2559

 

ประยุทธ์ปธ.งานวันแม่9ส.ค.-ฉายสารคดี4เรื่อง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง ผลการประชุมการเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ว่า จะมีการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ทศวรรษแรกของการทรงงาน และ ชัยชนะบนแผ่นดินอีสาน ความยาวเรื่องละ 30 นาที เพื่อให้ประชาชนได้รับชมตามโทรทัศน์ รวมทั้ง การฉายภาพยนตร์เรื่อง ด้วยรัก และ เสียงจากแดนใต้ ความยาวเรื่องละ 30 นาที เช่นกัน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ สยามพารากอน ขณะที่ มีการจัดทำพระพุทธรูปประจำวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมาจากการบริจาคของประชาชน และเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตจะดำเนินการจัดทำให้แล้วเสร็จในปี 2559

นอกจากนี้ ทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. จะเป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ที่สวนอัมพร และลานพระราชวังดุสิต ในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 โดยในงานจะมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ พระราชกรณียกิจ การจัดศูนย์ศีลปาชีพ และศาลาทรงงานจำลอง เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนด้วย