จเรเร่งหาข้อมูลร่างสภาปฏิรูปไม่ฟันธงยึดปี50รอถก21กค.

จเรเร่งหาข้อมูลร่างสภาปฏิรูปไม่ฟันธงยึดปี50รอถก21กค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


มติที่ประชุมเลขาฯ สภา เห็นตรงกัน ยึดข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติปี 50 ก่อนปรับแก้ให้เหมาะสม 'จเร' กังวลสภาปฏิรูป ฟันธงยึดปี50 รอถก 21 ก.ค.

นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำกับงานประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การประชุมของคณะทำงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาครั้งนี้ เป็นการหารือสำหรับการเตรียมการภายใน เพื่อรองรับการดำเนินของสภาปฏิรูป ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานได้เตรียมแผนการดำเนินงานไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มอบหมายสำนักกฎหมายและการสำนักงานด้านวิชาการ รับหน้าที่หาข้อมูลรองรับการปฏิรูป 11 ด้านตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่มีการประชุมอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 21 ก.ค. ที่จะถึงนี้ เพื่อนำแผนงานที่แต่ละหน่วยงานมาพิจารณาว่ามีเรื่องใดบ้างที่ต้องดำเนินการก่อน

นอกจากนี้ มติที่ประชุมร่วมยังเห็นว่าควรยึดข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติปี 50 ก่อน แล้วค่อยปรับแก้ตามความเหมาะสมอีกครั้ง หลังการประชุมสภาครั้งแรก

อย่างไรก็ตาม นายจเร ยอมรับว่า มีความกังวลในการเตรียมการรองรับสภาปฏิรูป เพราะไม่ทราบว่าแนวทางของสภาปฏิรูปจะเป็นอย่างไร