ปชป.ชนะเพื่อไทยซิวซ่อมส.ส.นนท์เขต2

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 2 จังหวัดนนทบุรี แทนนายสมบัติ สิทธิกรวงศ์ อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจว่า ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์บางตา หลังปิดหีบเลือกตั้ง ผลการนับคะแนนจากทั้งหมด 583 หน่วย ปรากฏว่านายณรงค์ จันทนดิษฐ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 86,807 คะแนน นายสุชาติ บรรดาศักดิ์ ผู้สมัครหมายเลข 3 จากพรรคเพื่อไทยได้ 65,795 คะแนน ส่วนนายฉลอง เรี่ยวแรง ผู้สมัครหมายเลข 1 จากพรรคประชาราช ได้ 6,132 คะแนน

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 394,272 คน มาใช้สิทธิ์ 121,827 คน คิดเป็นร้อยละ 43.58 บัตรดี ร้อยละ 92.38 บัตรเสีย ร้อยละ 1.33 ไม่ลงคะแนน ร้อยละ 6.29

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด