คสช.เข้มจัดระเบียบวินรถตู้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

คสช.เข้มจัดระเบียบวินรถตู้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 17 มิถุนายน ที่ สน.พญาไท พ.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2รอ.) เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ พ.ต.ท.จุมพล คณานุรักษ์ รองผู้กำกับฝ่ายจราจร สน.พญาไท เพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจและหาแนวทางร่วมกัน ในการจัดระเบียบวินรถตู้ และการปฏิบัติตามกฏหมาย ตามคำสั่ง ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ต่อผู้ประกอบการวินรถตู้รับจ้าง พื้นที่ เกาะราชวิถี บริเวณรอบวงเวียนอนุสาวรีชัยสมรภูมิ โดยมีผู้แทนผู้ประกอบการกว่า 20 คน เข้าร่วมประชุมหารือห้องประชุมชั้น 3 โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชม.

พ.อ.เฉลิมพลได้สรุปผลการประชุมออกเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 เริ่มทดลองปฏิบัติในวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน ระยะเวลา5 วันก่อนปฏิบัติจริงเน้นหนักที่การจัดหาที่จอดรถใต้แอร์พอร์ตลิงค์ และพื้นที่สาธารณะ การปรับอัตราค่าโดยสารให้เป็นธรรม จัดที่จำหน่ายตั๋วที่ไม่กีดขวางทางจราจรและไม่ให้จอดรถแช่เพื่อรอผู้โดยสารเด็ดขาด

ระยะที่ 2 ไม่มีกรอบกำหนดระยะเวลาให้หาสถานที่แห่งใหม่ให้เป็นจุดจอดรถที่ถาวรให้บูรณาการร่วมกับขสมก. ห้ามรถยนต์สาธารณะวิ่งทับซ้อนช่องทางและจัดทำทะเบียนรถตู้ให้ถูกต้องตามกฎหมายหากรถที่ไม่มีทะเบียนสาธารณะให้มาจัดทำเบียนให้ถูกต้อง

ระยะที่ 3 ให้แก้ไขพรบ. และกฎหมายให้สะดวกต่อการเดินรถ ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ และพิจารณาออกทะเบียนรถยนต์สาธารณะและรถตู้ส่วนบุคคลให้มีความแตกต่างกันเพื่อจะได้ตรวจสอบได้