กอ.รส. สั่งระงับออกอากาศ ช่องบลูสกาย-เอเชียอัพเดท

กอ.รส. สั่งระงับออกอากาศ ช่องบลูสกาย-เอเชียอัพเดท
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

(20 พ.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ กอ.รส. ได้ออกประกาศฉบับที่ 6/2557 เรื่อง ขอความร่วมมือระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและสถานีวิทยุชุมชน โดยระบุว่า เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือน นำไปสู่ความเข้าใจผิด จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 พระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 ดำเนินการสั่งระงับออกอากาศสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและสถานีวิทยุชุมชน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอ็มวี 5
2. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมดีเอ็นเอ็น
3. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมยูดีดี
4. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเชียอัพเดท
5. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีแอนด์พี
6. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมโฟร์แชนแนล
7. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมบลูสกาล
8. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอฟเอ็มทีวี
9. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมทีนิวส์
10. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเอสทีวี
11. สถานีวิทยุชุมชน ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่กำหนด