หลวงปู่ฯนำมวลชนเคลื่อนไปลพบุรีสระบุรีแล้ว

บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่ม กปปส.ที่บริเวณศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ล่าสุดขณะนี้ หลวงปู่พุทธอิสระ ที่นำมวลชนเคลื่อนขบวนออกจากพื้นที่ด้วยรถบัสปรับอากาศจำนวน 20 คัน เพื่อเดินทางไปรณรงค์เชิญชวนประชาชนใน จ.ลพบุรี และ สระบุรี ออกมาร่วมเดินทางไปถวายฎีกาถวายคืนพระราชอำนาจ ที่วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งให้ร่วมชื่อสนับสนุนร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.สภาชาวนาและเกษตรกรแห่งประเทศไทย พ.ศ.... ร่างพ.ร.บ.สภาศีลธรรม คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.... และร่าง พ.ร.บ.สภาจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนของราชอาณาจักรไทย พ.ศ....

อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่ชุมนุมเวทีแจ้งวัฒนะ ได้มีการ์ความกำลังอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชน หรือ กวป. มาขอคืนพื้นที่