บรรเจิดชี้วุฒิสภาสรรหานายกฯใหม่ตามม.7ได้

บรรเจิดชี้วุฒิสภาสรรหานายกฯใหม่ตามม.7ได้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'บรรเจิด' ชี้ หากนายกฯ พ้นสภาพ มีวุฒิสภา เป็นช่องทางเดียว ในการสรรหานายกฯ ใหม่ ตาม ม.7

นายบรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า กล่าวในงานแถลงข่าวเชิงเสวนา เรื่องมองอนาคตประเทศไทย หลังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่า หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงตามมาตรา 182(7) จากกรณีการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี นั้น ในผลทางกฎหมาย นายกรัฐมนตรี จะสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี และไม่สามารถทำหน้าที่รักษาการได้อีกต่อไป ส่วนผลในแง่ของคณะรัฐมนตรียังคงอยู่รักษาการต่อไปและไม่ได้เกิดสุญญากาศแต่อยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้น เพื่อรอให้มีการหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ ส่วนแนวทางการหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ ในขณะที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรนั้น ซึ่งเชื่อมโยงกับมาตรา 7 เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยใช้สถาบันทางการเมืองที่เหลืออยู่ในขณะนี้ คือ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ