ปภ.เตือนพื้นที่เสี่ยงเพลิงไหม้ในบ้านเหตุร้อนจัด

ปภ.เตือนพื้นที่เสี่ยงเพลิงไหม้ในบ้านเหตุร้อนจัด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


อธิบดี ปภ. เตือนพื้นที่เสี่ยงเพลิงไหม้ในบ้าน จากอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ พร้อมแนะวิธีการป้องกัน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ในหน้าร้อน มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้สูง เนื่องจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในบ้านเรือน อาทิ ห้องครัว ห้องพระ ห้องนอน ปภ.จึงขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้ในบ้าน ดังนี้ ห้องครัว ควรดูแลถังก๊าซ เตาแก๊ส หากใช้งานเสร็จแล้วควรปิดให้สนิท และจัดวางถังก๊าซในแนวตั้งบนพื้นราบ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ด้านห้องพระ ควรเลือกใช้กระถางธูปหรือเชิงเทียนที่เป็นภาชนะทนไฟ หรือเลือกใช้ธูปเทียนแบบไฟฟ้าได้มาตรฐาน

ด้านห้องนอน ควรหลีกเลี่ยงการจุดบุหรี่ หรือจุดยากันยุงในห้องนอน ปิดสวิตซ์ไฟและถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งาน ไม่เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอันในเต้าเสียบเดียวกัน รวมถึงจุดตะเกียง หรือเทียนในห้องนอน ทั้งนี้ในการเรียนรู้วิธีการป้องกันเพลิงไหม้พื้นที่เสี่ยงในบ้าน จะช่วยลดอัตราการเกิด และความสูญเสียจากการเกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนได้