ปธ.วุฒิหนุนเก็บภาษีมรดก เชื่อไม่กระทบคนจน

นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลมีแนวคิดที่จะเสนอให้เก็บภาษีมรดก ว่า ส่วนตัวเห็นด้วย เพราะเคยทำวิจัยเมื่อปี 2542 ซึ่งจากการศึกษา เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถเก็บภาษีจากส่วนอื่นๆ ได้ อีกทั้งภาษีมรดกไม่กระทบกับคนยากจน และการจัดเก็บมีขั้นตอน จัดเก็บลักษณะก้าวหน้า หากมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมก็เห็นด้วย แต่ขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่าจะมีความเห็นแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า แม้ไม่กระทบกับคนยากจน แต่อาจกระทบกับคนรวยที่มีอำนาจบารมี แต่มั่นใจจะไม่เป็นอุปสรรค เพราะต้องว่ากันไปตามเหตุและผล

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด