ภัยยาเสพติด

ทุกข์คนเมือง

rongtook@khaosod.co.th

ทุกข์คนเมืองเรื่องแรกแจ้งว่า ที่ซอยกำนันแม้น 5 ถนนเอกชัย ท้องที่สน.บางขุนเทียน ปัญหายาเสพติดระบาด พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นห่วงลูกหลานจะตกเป็นเหยื่อ ฝากตำรวจเจ้าของพื้นที่ปราบปรามให้สิ้นซากที

ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคมอย่างร้ายแรง

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ แจ้งว่า ตามนโยบายของกรุงเทพฯ ในเรื่องการให้บริการเก็บขนมูลฝอยมีประสิทธิภาพไม่ให้ขยะตกค้างและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อบ้านเมือง โดยกำหนดให้รถเก็บขนมูลฝอยเก็บขนมูลฝอยในถนนสายหลัก และถนนสายรองให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเสร็จภายในเวลา 06.00 น. สำนักงานเขตฯ จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านทิ้งขยะและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยแยกเป็น 3 ประเภท นำขยะมูลฝอยใส่ถุงโดยมัดปากถุงให้แน่น นำออกมาทิ้งตามเวลาที่กำหนดดังนี้ ขยะเศษอาหาร ให้นำออกมาทิ้งได้ทุกวัน ช่วงเวลา 20.00-03.00 น. รถเก็บขนขยะมูลฝอยจะจัดเก็บทุกวันให้แล้วเสร็จภายในเวลา 06.00 น. ขยะยังใช้ได้หรือขยะรีไซเคิล ให้นำออกมาทิ้งในวันอาทิตย์ ช่วงเวลา 08.00-10.00 น. และขยะอันตราย ได้แก่หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องฉีดยาฆ่าแมลง เครื่องสำอางหมดอายุ ขวดน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ให้นำออกมาทิ้งในวันที่ 1 และ 15 ของเดือน ช่วงเวลา 08.00-10.00 น. รถเก็บขนมูลฝอยจะจัดเก็บให้แล้วเสร็จภายในเวลา 12.00 น.

เพื่อความสะอาดของคนกรุง

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด