13 เม.ย.จ่ายงวดแรกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาเป็นประธานการประชุม นายวิฑูรย์ นามบุตร รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตอบกระทู้ถามทั่วไปเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปของน.ต.สุธรรม ระหงส์ ส.ส.สมุทรสาคร พรรคประชาธิปัตย์ ว่า คาดว่าภายในเดือนม.ค.นี้จะสามารถออกหลักเกณฑ์ให้เสร็จสิ้น โดยเบื้องต้นต้องเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต่างๆ อาทิ บำนาญ หรือประกันสังคม โดยจะประกาศให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินมายื่นขอจดทะเบียนภายในเดือนก.พ.ถึงมี.ค.นี้ คาดว่าจะจ่ายเงินให้คนละ 500 บาทได้ในเดือนเม.ย.นี้เป็นครั้งแรก

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมช.มหาดไทย กล่าวว่า งบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรจำนวน 9,000 ล้านบาทกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มสำรวจตัวเลขผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่แล้วจากนี้จนถึง 26 ก.พ.นี้ และจะจ่ายงวดแรกได้ในวันผู้สูงอายุ 13 เม.ย.2552 ด้านนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า เบื้องต้นขอให้มีการลงทะเบียนภายใน 90 วัน ยอมรับว่างบประมาณที่จัดสรรอาจไม่เพียงพอ แต่มั่นใจว่าจะขยายจำนวนผู้ได้รับเงินเพิ่มอีก 3 ล้านคน จากเดิมได้เพียง 2 ล้านคน จึงเตรียมงบกลางที่เผื่อไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินไว้แล้วหากพบว่ามีตัวเลขผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากที่ได้ประมาณการไว้

(กรอบบ่าย)

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด