โลกบันทึกข้าวไทย ส่งออกมาก-ดีที่สุด

กินเนสส์ บุ๊กออกประกาศนีย บัตรยกย่อง ข้าวไทย เจ๋ง เป็นประ เทศส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก ในปี 2550 ส่งออกกว่า 8 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 27 ของข้าวส่งออกทั่วโลก กลุ่มกรีนพีซ องค์กรอนุรักษ์ระดับโลกจัดกิจกรรมรณรงค์เรียกร้องให้คนไทยช่วยกันปกป้อง ให้ข้าวไทยปลอดจีเอ็มโอ แฉมีบรรษัทผลิตสารเคมีรายใหญ่ ที่ผันตัวเองมาพัฒนาเทคโนโลยีตัดต่อพันธุกรรม จ้องคุกคาม ใช้ระบบทุนครอบงำ เริ่มมีทดลองวิจัยในไทยแล้ว

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 ม.ค. ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์ กทม. กลุ่มกรีนพีซ องค์กรอนุรักษ์ระดับโลก จัดกิจกรรม ข้าวไทย ที่หนึ่งในโลก พร้อมแถลงเปิดตัว กินเนสส์ เวิลด์ เรกคอร์ด จารึกข้าวไทยไว้ในสถิติโลก ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อปีพ.ศ.2550 กลุ่มกรีนพีซเสนอต่อกินเนสส์ เวิลด์ เรกคอร์ด ว่าไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก ต่อมาเมื่อปลายปีพ.ศ.2551 ทางกินเนสส์ เวิลด์ เรกคอร์ด ออกประกาศนียบัตรยกย่องให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่มียอดส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก นอกจากนี้ ทางกรีนพีซยังเปิดโครงการรณรงค์เรื่องข้าวตลอดปีพ.ศ.2552 เพื่อจุดประกายความภาคภูมิใจต่อผลิตผลข้าวเมืองไทย และยังร่วมเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันปกป้องข้าวไทย ให้ปลอดจากการดัดแปลงพันธุกรรม หรือจีเอ็มโอ อีกทั้งยังจัดนิทรรศการแสดงประวัติข้าวไทย ความเชื่อ พิธีกรรม และความผูกพันของคนไทยต่อข้าวที่มีมานาน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากข้าวจีเอ็มโอให้สาธารณชนรับทราบ โดยงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 22-25 ม.ค.

น.ส.ณัฐวิภา อิ้วสกุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน กรีนพีซ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือเอฟเอโอ ระบุว่า ในปีพ.ศ.2550 ประเทศไทยส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก เป็นจำนวน 8,094,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 27 ของข้าวส่งออกทั่วโลก การบันทึกข้าวไทยในสถิติโลกครั้งนี้เป็นสิ่งยืนยันว่า ข้าวไทยเป็นหนึ่งในข้าวที่ดีที่สุดในโลก แต่เป็นที่น่ากังวลว่า บรรษัทเคมีเกษตรข้ามชาติกำลังพยายามเข้าครอบครองข้าวไทย โดยการผลักดันเทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรมเข้ามาในประเทศ

ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน กรีนพีซ กล่าวต่อว่า ประเทศไทยไม่ใช่เพิ่งมาส่งออกเป็นอันดับหนึ่งเมื่อปีที่แล้ว แต่เรารักษาที่หนึ่งมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ทำให้กินเนสส์ เวิลด์ เรกคอร์ด ออกประกาศนียบัตรยกย่อง และจดบันทึกเป็นสถิติโลกว่าเป็นประเทศที่มียอดส่งออกข้าวมากที่สุด เป็นสิ่งยืนยันว่าข้าวไทยเป็นหนึ่งในข้าวที่ดีที่สุดในโลก อีกทั้งยังบ่งบอกถึงการทำเกษตรแบบเดิมๆ ของเรา ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญา วิถีชีวิตทางวัฒนธรรม จนเป็นที่หนึ่งในโลกไม่มีใครสู้ได้ ดังนั้น จึงอยากให้คงความเป็นที่หนึ่งอย่างนี้ตลอดไป ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยเปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้ ไม่มีการบันทึกว่าข้าวไทยมียอดส่งออกมากที่สุดในโลก นี่จึงเป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกเอาไว้ และเป็นครั้งแรกของไทยและครั้งแรกของโลกด้วย ถือเป็นจุดแข็งหนึ่งของข้าวไทย

น.ส.ณัฐวิภากล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันยังมีความกังวล ดังในปีพ.ศ.2549 มีข้าวจีเอ็มโอพันธุ์หนึ่ง ได้ปนเปื้อนอย่างผิดกฎหมาย จากประเทศสหรัฐอเมริกาไปสู่ตลาดข้าวกว่า 30 แห่งทั่วโลก ได้แก่ ออสเตรีย ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การปนเปื้อนครั้งนั้นส่งผลให้ร้อยละ 63 ของผู้ส่งออกข้าว และสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบ ก่อให้เกิดหายนะทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมข้าวอเมริกามีมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากนานาประเทศต่างปฏิเสธนำเข้าข้าวจากอเมริกา หลังจากการปนเปื้อนครั้งดังกล่าว และบริษัทเจ้าของข้าวจีเอ็มโอก็ถูกเกษตรกรฟ้องร้องอย่างหนัก เพื่อให้รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย

หลายประเทศทั่วโลกปฏิเสธข้าวจีเอ็มโอมาก เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม มีการตัดต่อพันธุกรรม ทำให้มีคุณลักษณะผิดธรรมชาติ ประเทศไทยผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก และเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยข้าวหลากหลายสายพันธุ์ ก็กำลังถูกคุกคามโดยบรรษัทผลิตสารเคมีเกษตรรายใหญ่ ที่ผันตัวเองมาพัฒนาเทคโนโลยีจีเอ็มโอ กลัวว่าข้าวที่ส่งออกจากประเทศไทย จะเป็นข้าวที่ตัดแต่งพันธุกรรม ซึ่งในปัจจุบันมีการทดลองและวิจัยในประเทศไทยแล้วด้วย ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน กรีนพีซ กล่าว

น.ส.ณัฐวิภากล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ข้าวจีเอ็มโอยังมีเรื่องระบบทุนเข้ามาครอบงำด้วย เพราะข้าวจีเอ็มโอมีการจดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้ว หมายความว่าถ้าซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจีเอ็มโอมาปลูก เราต้องจ่ายเงินให้เขา หรือจ่ายแพงกว่าปกติ รวมทั้งต้องจ่ายค่าที่เป็นสิทธิบัตรให้เจ้าของเทคโนโลยี ผลที่ตามมาคือ เกษตรกรจะพึ่งพาตัวเองไม่ได้เลย ดังนั้น ถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศไทย ก็คงไม่เหลืออะไรเลย เหมือนเป็นการซ้ำเติมชาวนาไปอีก เป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก แม้ในขณะนี้ข้าวทุกเม็ดที่ออกจากผืนนาของประเทศไทยปลอดจีเอ็มโอ แต่ถ้าไม่ทำอะไร สักวันจะเป็นจีเอ็มโอแน่ๆ

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด