สถาบันดาราศาสตร์เผย27เมย.อาจร้อนสุดรอบปี

สถาบันดาราศาสตร์เผย27เมย.อาจร้อนสุดรอบปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยวันที่ 27 เมษายน นี้ อาจร้อนที่สุด ในรอบปี

นายศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 12.16 น. ตามเวลาประเทศไทย ดวงอาทิตย์ จะโคจรอยู่ในแนวตั้งฉากกับเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านเหนือศีรษะพอดี การที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลก ทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ แต่อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง หากมีฝนตก หรือได้รับอิทธิพลจากมรสุม อาจส่งผลให้อุณหภูมิไม่สูงที่สุดตามที่คาดการณ์กันไว้ เนื่องจาก ประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตร้อนระหว่างแนวละติจูด 5-20 องศาเหนือ ประเทศที่อยู่ในเขตร้อนจะมีวันที่ดวงอาทิตย์ผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะมากที่สุดปีละ 2 วัน โดยจะมีคาบการโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจึงเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกันและในครั้งต่อไป ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครอีกครั้ง ช่วงฤดูฝนในวันที่ 16 สิงหาคม 2557