กทม.เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ถ.รัชดา-ศูนย์วัฒนธรรม

กทม.เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ถ.รัชดา-ศูนย์วัฒนธรรม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ผอ.สำนักผังเมือง กทม. เผย เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ ถ.รัชดา ถึงแยกศูนย์วัฒนธรรม เริ่มได้ปลายปีนี้

นายเกรียงพล พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม. มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรัชดาภิเษก ช่วงถนนพระราม 9 ถึงสามแยกศูนย์วัฒนธรรม ระยะทาง 1 กิโลเมตร ให้มีความสวยงาม เหมาะสม ตามนโยบายของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครสีเขียว เนื่องจากถนนรัชดาภิเษก เป็นถนนที่มีความสำคัญตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างวงแหวนถนนเพื่อแก้ปัญหาการจราจร อีกทั้งยังเป็นถนนที่มีระบบขนส่งมวลชนพาดผ่านทำให้มีการขยายตัวทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันสองฝั่งถนนเกิดความทรุดโทรม ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการถนนรัชดาภิเษก เพื่อร่วมปรับปรุงพัฒนาเมืองให้มีความสวยงาม จัดให้มีสตรีทเฟอร์นิเจอร์ที่สวยงามริม 2 ฝั่งถนน ขณะนี้ทางสำนักผังเมือง อยู่ระหว่างการระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ และออกแบบภูมิทัศน์ที่เหมาะสม คาดว่าจะเริ่มปรับปรุงได้ปลายปี 57

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการนำร่อง และต่อไป กทม. จะร่วมมือกับภาคเอกชนปรับปรุงถนนสายอื่นๆ ทั่วพื้นที่ต่อไป