แพทย์เตือนช่วงสงกรานต์ระวังโรคอาหารเป็นพิษ

แพทย์เตือนช่วงสงกรานต์ระวังโรคอาหารเป็นพิษ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระวังโรคอาหารเป็นพิษ

น.พ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลปีใหม่ไทย คนไทยที่ทำงานต่างถิ่นจะเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อฉลองปีใหม่และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และญาติมิตร ในช่วงเทศกาลเช่นนี้ บริเวณสถานีรถไฟและรถทัวร์จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่คอยรถเพื่อเดินทางกลับบ้าน อาหาร น้ำและเครื่องดื่มที่จำหน่ายตามสถานีรถไฟและรถโดยสารจึงขายดีเป็นพิเศษ ผู้จำหน่ายอาหารต้องจัดเตรียมอาหารเพื่อรองรับผู้คนจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ ก่อโรคทางเดินอาหารในอาหารได้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยของอาหารที่จำหน่ายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จึงได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารที่จำหน่ายในสถานีขนส่งผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 3-11 มีนาคม 2557

โดยได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร เครื่องดื่ม น้ำแข็ง จากร้านอาหารในสถานีขนส่งต่างๆ ในกรุงเทพฯ รวมทั้งทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือของผู้ปรุงหรือสัมผัสอาหารด้วย และส่งตัวอย่างตรวจที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อหาการปนเปื้อน พบจุลินทรีย์ที่บ่งชี้สุขลักษณะการผลิตและจุลินทรีย์ที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษ

อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งเตือนประชาชนผู้บริโภคที่เดินทางในช่วงเทศกาล ให้เลือกรับซื้ออาหารที่ปรุงสุกทั่วถึง ดูสะอาด หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารประเภทยำหรืออาหารที่ไม่ผ่านความร้อน เลือกร้านที่ใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สะอาดมีฝาปิด และอย่าลืมล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทาน ถ้ามีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เป็นไข้ ให้รักษาอาการเบื้องต้นโดยดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่หรือโออาร์เอสเป็นระยะ เพื่อทดแทนสภาวะที่ร่างกายสูญเสียน้ำ หากอาการไม่ดีขึ้น หลังจากดื่มแล้ว 8-12 ชั่วโมง ให้พบแพทย์หรือนำส่งโรงพยาบาลทันที


ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!