กทม. จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี2557

กทม. จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี2557
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


รรท.ผู้ว่าฯกทม. จัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2557 ชี้ คนแก่ใน กทม. มีสูง 7-8 แสนคน

นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องใน วันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสพบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน ภายใต้แนวคิด "มอบความรักแด่ผู้สูงวัย...ครอบครัวร่วมใส่ใจดูแล" โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 1,800 คน ร่วมงาน ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยกล่าวว่า การเข้ารับบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ยังเป็นปัญหาหลัก กรุงเทพมหานคร มีศูนย์บริการสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่มีผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียว เพราะเกรงว่าหากมีผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียว อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร มีกลไกการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักแพทย์อนามัย

ปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร มีผู้สูงอายุ 7-8 แสนคน จากจำนวนประชากรทั้งสิ้น 6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14 ซึ่ง
ถือว่า กรุงเทพมหานคร เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว แต่ยังไม่เต็มรูปแบบ เหลือประมาน 4 แสนคน จะครบร้อยละ
20 จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคาดว่าอีก 8 ปี กรุงเทพมหานคร จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร จึง
ได้เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยเริ่มจากการออม และการดูแลสุขภาพตัวเอง รวมถึงผู้สูงอายุ
ที่ดูแลตนเองได้ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนให้ตรวจสุขภาพร่างกาย ร่วมทำกิจกรรม และผู้สูงอายุที่ดูแลตนเอง
ไม่ได้ กรุงเทพมหานคร จะส่งอาสาสมัครสาธารณสุขไปดูแลอย่างใกล้ชิด

 


ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ปี2557