กกต.โคราชตั้งตำบลต้นแบบรณรงค์เลือกตั้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กกต.โคราช ตั้งเครือข่ายพลเมืองอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตยตำบลต้นแบบ รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ว. ที่จะมีขึ้น 30 มีนาคมนี้

ที่ห้องประชุมย่าโม 1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน.จังหวัดนครราชสีมา นายสัมมนา ฉัตรบุรณจรัส กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง ตำบลต้นแบบขึ้น

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากทางกรรมการการเลือกตั้ง ได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย จัดทำโครงการเครือข่ายพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งขึ้นทั่วประเทศ โดยในปี 2557 จะเริ่มจากจังหวัดละ 1 ตำบล เป็นต้นแบบ และจะขยายให้ครอบคลุ่มทุกตำบลทั่วประเทศไทย ในปี 2559 โดยในส่วนของ จังหวัดนครราชสีมา ได้คัดเลือกเอา ตำบลบ้านโพธิ์ เป็นตำบลต้นแบบ ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายพลเมืองอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย อยู่ประมาณ 150 คน โดยจะเริ่มให้เครือข่ายทุกคนช่วยรณรงค์การจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ให้ประชาชนในตำบลได้ตื่นตัว และออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากขึ้น

ขณะเดียวกัน ก็ช่วยกันเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง รวมทั้งการทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ ต่อไปด้วย